Bemutatkozás

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. jelentős eszközállománnyal és létszámmal 2005. január 1-től végzi a Velencei-tó vonzáskörzetének teljes hulladékszállítási tevékenységét. Ekkor közel 18 ezer ingatlan, valamint nyári idegenforgalmi szezonban idelátogatók (több tízezer ember) hulladékának szakszerű szállítását, kezelését biztosítja. Kezdettől fogva, az országban elsőként nagy hangsúlyt fordít a hulladékok szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására, jelentősen csökkentve ezzel a lerakóhelyre elhelyezendő hulladék mennyiségét. Feladatainak tekinti a lakosság tájékoztatását, ahol hangsúlyt kap a hulladékok szelektív gyűjtése, a környezet terhelésének csökkentése, illetve a környezet megóvása.

2013 január 1-től a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárásában nyertes Közszolgáltatók Közös Konzorciuma a meglévő 7 településen túl a Váli-völgy és Martonvásár térségében további 6 településen jelöli ki a Kft.-t közszolgáltatónak. Feladata a térség települési szilárd hulladékgazdálkodási feladatainak korszerű integrált ellátása a Társulásban résztvevő Önkormányzatok közigazgatási területén belül egységes szállítási rend valamint díj alkalmazásával.

 A Közép – Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által működtetett hulladékkezelési rendszeren belül- az Uniós előírásoknak megfelelően - kiemelten fontos szerepet kap a közvetlenül az ingatlanoknál képződő hulladékok szelektálása, a szelektíven gyűjtött hulladékok szállítása, előkezelése, minél teljesebb körű újrahasznosítása, így biztosítva a lerakóba beszállított hulladékmennyiség minimalizálását. Az újonnan csatlakozott településeken túl 2013 július 1-től Alcsútdoboz község is csatlakozik a közszolgáltatási területhez, így a VHG Nonprofit Kft. területén lévő 14 településen az ellátott ingatlanok száma a 23 ezret is meghaladja.

A 2013 szeptember 1-től a jogszabályi elvárásoknak megfelelően a VHG Kft. működését nonprofit gazdasági társaságként folytatja tovább.

A 2012. évi CLXXXV (Ht.) törvény előírásainak való megfelelés miatt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közszolgáltatókkal érvényes szerződést 2014. január 27 –i határidővel felmondta, és döntött arról, hogy a fentiekben megjelölt jogszabálynak való megfelelés miatt új közbeszerzési eljárást hirdet.  A településük hulladékszállítási közszolgáltatási feladataira a Depónia – VHG Konzorcium eredményesen pályázott;  a sikeres közbeszerzési eljárást követően megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2014. január 28-tól kezdődően a 14 település közigazgatási területén a Depónia – VHG Konzorcium végzi a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását és kezelését.  A 14 település közigazdasági területén kijelölt közszolgáltató a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.

A Közszolgáltató a teljesítéshez vele konzorciális együttműködésben álló Szolgáltatót jogosult igénybe venni. A közszolgáltató a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátására a "VHG" Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (2481 Velence, Tópart u. 26.) bízta meg, aki jogosult a szolgáltatást teljes körűen ellátni, a közszolgáltató nevében eljárni.

 

Kovács Attila
ügyvezető igazgató